Méně vhodná "Éčka"

E1105 Lysozym

E1200 Polydextrosy

E1401 Škrob pozměněný působením kyseliny

E1402 Škrob pozměněný působením zásady

E1403 Bělené škroby

E1404 Oxidovaný škrob

E1405 Škrob pozměněný působením enzymů

E1420 Acetát škrobu

E1422 Acetát zesíťovaného adipátu škrobu

E1451 Acetylovaný oxidovaný škrob

E150b Kaustický sulfitový karamel

E150c Amoniakový karamel

E150d Amoniak - sulfitový karamel

E1520 Propylen glykol

E153 Uhlík z rostlinné suroviny ( Rostlinná...

E160f Ethylester kyseliny beta-apo-8-karotenové

E171 Oxid titaničitý ( titanová běloba )

E182 Orchil ( Lakmus )

E200 Kyselina sorbová

E201 Sorban sodný ( Sorbát sodný )

E202 Sorban draselný(Sorbát draselný)

E203 Sorban vápenatý (Sorbát vápenatý)

E261 Octan draselný

E263 Octan vápenatý

E265 Kyselina octová bezvodá (Anhydrid kyseliny...

E297 Kyselina fumarová

E314 Guaiac Resin

E323 Anoxomer

E330 Kyselina citronová

E331 Citronany sodné (Citráty sodné)

E332 Citronany draselné (Citráty draselné)

E333 Citronany vápenaté (Citráty vápenaté)

E335 Vinany sodné (Vinan monosodný a disodný)

E336 Vinany draselné (Vinan monodraselný a...

E337 Vinan sodnodraselný (Seignettova sůl,...

E353 Kyselina metavinná

E354 L+- vinan vápenatý

E400 Kyselina alginová

E401 Alginát sodný

E402 Alginát draselný

E403 Alginát amonný

E404 Alginát vápenatý

E407 Karagenan

E415 Xanthan

E416 Guma karaya

E417 Guma tara

E418 Guma gellan

E419 Guma ghatti

E420 Sorbitol ( Sorbit, Sorbol )

E421 Mannitol

E422 Glycerol

E425 Konjaková guma

E445 Pryskyřičný ester

E461 Methylcelulóza

E463 Hydropropylcelulóza

E464 Hydroxypropylmethylcelulóza

E465 Ethylmethylcelulóza

E466 Karboxymethylcelulóza

E469 Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulóza

E470a Sodné, draselné a vápenaté soli mastných...

E471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin

E472 Estery mastných kyselin a, b, c, d, e, f

E473 Estery sacharózy s mastnými kyselinami

E474 Sacharoglyceridy (Cukroglyceridy)

E475 Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

E481 Stearoylaktylát sodný

E482 Steroyllaktylát vápenatý

E483 Stearyltartarát

E484 Stearylcitrát

E491 Monostearát sorbitolu

E492 Tristearát sorbitolu

E493 Monolaurát sorbitolu

E494 Monooleát sorbitolu

E495 Monopalmitát sorbitolu

E500 Uhličitany sodné ( Uhličitan sodný,...

E501 Uhličitany draselné (Uhličitan draselný a...

E503 Uhličitan amonný (Uhličitan amonný a...

E504 Uhličitany hořečnaté ( Uhličitan...

E508 Chlorid draselný ( Sylvín )

E509 Chlorid vápenatý

E510 Chlorid amonný

E511 Chlorid hořečnatý

E514 Sírany sodné ( Síran sodný a...

E515 Sírany draselné ( Síran draselný,...

E516 Síran vápenatý

E517 Síran amonný

E524 Hydroxid sodný ( Louh sodný )

E525 Hydroxid draselný ( Louh draselný )

E526 Hydroxid vápenatý ( Hašené vápno )

E527 Hydroxid amonný

E528 Hydroxid hořečnatý

E529 Oxid vápenatý ( Vápno )

E530 Oxid hořečnatý

E550 Křemičitan sodný

E554 Hlinitokřemičitan sodný

E555 Hlinitokřemičitan draselný

E556 Hlinitokřemičitan vápenatý

E558 Křemičitan hlinitohořečnatý ( Bentonit )

E559 Křemičitan hlinitý ( Kaolin )

E570 Mastné kyseliny ( Stearin )

E574 Kyselina glukonová

E575 Glukonolakton

E576 Glukonan sodný

E577 Glukonan draselný

E578 Glukonan vápenatý

E579 Glukonan železnatý

E585 Mléčnan železnatý

E637 Ethylmaltol

E912 Estery montanových kyselin

E913 Lanolin

E914 Oxidovaný polyethylenový vosk

E938 Argon

E939 Helium

E941 Dusík

E942 Oxid dusný

E953 Isomalt

E956 Alitam

E957 Thaumatin

E958 Glycyrrhizin

E965 Maltitol

E966 Laktitol

E967 Xylitol

E999 Extrakt kvilajové kůry